06.05.2018 11:56

TAB, et fabrikasını haziranda devreye alıyor

Dünya devi Burger King'in en büyük global partneri olan Ata Grubu, markanın bayrağını Türkiye'nin yanı sıra Çin'de de dalgalandırıyor. Şirket, 2019 yılma kadar yaklaşık 800 milyon dolar yatırım yaparak, Çin ve Türkiye'deki restoran sayısını 3 bine çıkaracak.

Geçmişte hamburger için gereken hammaddenin yüzde 98'ini yurtdışmdan ithal eden şirket, artık 'yerli' stratejisi ile hareket ediyor. Geçmişte ithalata dayalı olan üretim, artık yüzde 100 yerli ürünlerden karşılanıyor.

TAB Gıda, en büyük girdisi olan et, ekmek, patates ve sebze ürünlerinin tamamını Türkiye pazarından karşılıyor. Yakın zamanda kendilerine ait patates ve ekmek fabrikalarını devreye alan şirket, son olarak kendi et işleme tesisini de faaliyete geçirecek.

TAB Gıda, iki ay içinde Amasya'da bölgenin en büyük et işleme tesisini devreye almaya hazırlanıyor. Tesiste üretilecek olan etin 10 bin tonunu kendi şubelerinde kullanacak otan şirket, kalan 20 bin tonu ise piyasaya sunacak. Et fiyatlarındaki dalgalanmadan korunmak için üreticiye giderek Amasya'da 60 milyon TL'lik et fabrikası yatırım yaptıklarını söyleyen TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, "Turizm tesislerine de et ürünü satacağız" diyor.

—————

Geri